POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OSKAR” Łukasz Gacek z siedzibą w Lubsku ul. Przemysłowa 54, e-mail:lukasz.gacek@poczta.onet.pl, telefon kontaktowy: 68 372 03 52, 501 174 900

 

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY:

Zbieramy lub prosimy Cię o podanie danych osobowych, gdy:

Rodzaje danych osobowych, o które możemy poprosić, będą zazwyczaj oczywiste dla Ciebie
w momencie ich podania i mogą obejmować:

 

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TE INFORMACJE:

Ogólnie, dane osobowe, które od Ciebie zbieramy wykorzystujemy tylko w celach opisanych
w niniejszej Polityce Prywatności lub podobnych oraz w celach określonych w chwili zbierania tych danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności do:

Możemy również wykorzystywać informacje na Twój temat w sposób zbiorczy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych klientów, w celu oceny i udoskonalenia naszej oferty.

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

Zbieramy dane osobowe tylko gdy:

W niektórych przypadkach możemy również być prawnie zobowiązani do zbierania Twoich danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby.

 

5. DANE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY:

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

6. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE :

Ochronę danych osobowych i prywatność traktujemy bardzo poważnie. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Jako że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet i przesyłanie takie odbywa się na własne ryzyko.

 

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dane osobowe, które zbieramy przechowujemy wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą biznesową (np. w celu wykonania usługi lub dostarczenia produktu lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia.

 

8. TWOJE PRAWA I MOŻLIWOŚCI WYBORU:

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji, możesz:

Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz
w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez nas przeprowadzonego przed tym wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawne podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda.

Linki do innych stron internetowych:

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne strony.

Przekazywanie międzynarodowe: Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jeśli powstanie taka potrzeba, możemy zaktualizować tę Politykę Prywatności w związku ze zmianami zachodzącymi w prawie, technice lub działalności. Po zaktualizowaniu powiadomienia o prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu powiadomienia Cię o tym fakcie zgodnie z wagą wprowadzonych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

PPHU „OSKAR” Łukasz Gacek (administrator danych)

ul. Przemysłowa 54

68-300 Lubsko

e-mail:lukasz.gacek@poczta.onet.pl

Telefon stacjonarny: 68 372 03 52,

Tel. kontaktowy: 501 174 900